Organisatiestructuur

Scholengemeenschap Vrije Scholen 't Rycke Velt is als rechtspersoon een V.Z.W. De vzw overkoepelt de 4 schoolbesturen, waaronder de 6 scholen van onze scholengemeenschap ressorteren.

De Raad van Bestuur van vzw Vrije Scholen 't Rycke Velt omvat volgende geledingen:

 • Geleding schoolbestuur vzw Vrije Basisscholen Damme met scholen VBS Sijsele en VBS Moerkerke
  Johan Bisschop - Frank Debbaut
 • Geleding schoolbestuur vzw Vrije Basisschool Mariawende met scholen VBS De Zonnetuin en VBS Kantelberg
  Werner Soete - Johan Hillewaert
 • Geleding schoolbestuur vzw Vrij Basisonderwijs Sint-Kruis Centrum met school VBS Mozaïek
  Paul Jonckheere - Fernand Calleeuw

De voorzitter van de Raad van Bestuur is de heer Paul Jonckheere. De dagelijkse leiding van Scholengemeenschap Vrije Scholen 't Rycke Velt is in handen van een dynamisch directieteam:

 • Nathalie Clerckx
  coördinerend directeur en directeur VBS De Zonnetuin
 • Joost Dendooven
  directeur VBS Mozaïek
 • Kristine Tas
  directeur VBS Kantelberg
 • Stefaan Kerckhof
  directeur VBS Sijsele
 • An Goegebeur
  directeur VBS Moerkerke
 • Martine Roels
  stafmedewerker scholengemeenschap
 • Stefaan Devoogt
  preventie-adviseur scholengemeenschap